کرج، ابتدای ساسانی، ساختمان نگین سبز البرز، طبقه ۴
۰۲۶-۳۲۸۲۹۵۱۷ | ۰۹۱۹۲۶۳۲۰۰۹

شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
نمایشگاه بهداشت، ایمنی، محیط زیست در صنعت نفت

محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس

۱۶ الی ۱۹ مهرماه ۱۴۰۲
زمان بازدید: ۱۰٫۳۰ الی ۱۷

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.