کرج، ابتدای ساسانی، ساختمان نگین سبز البرز، طبقه ۴
۰۲۶-۳۲۸۲۹۵۱۷ | ۰۹۱۹۲۶۳۲۰۰۹

تماس با ما


اطلاعات تماس

آدرس

کرج، ابتدای خیابان شهید صدوقی (ساسانی) ساختمان نگین سبز البرز، طبقه ۴

تلفن تماس

واحدهای مشاوره: ۳۲۸۲۹۵۱۷-۰۲۶ | ۳۲۸۶۴۰۳۷-۰۲۶ | ۳۲۸۲۹۳۷۴-۰۲۶ --- فروش: ۰۹۱۹۲۶۳۲۰۰۹ | مدیریت: ۰۹۱۲۱۳۷۰۳۰۱

ایمیل

info [AT] NavidBaran.com

ساعت کاری

۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰


فرم تماس با ما